Lakkoavustuksen hakeminen

JHL:n jäsenet hakevat lakkoavustusta lakon päätyttyä 25.3. alkaen omaJHL:n kautta. OmaJHL:n vasemman palkin alareunasta valitaan ”lakkoavustushakemus”, josta pääsee täyttämään hakemusta. Hakija lisää lomakkeelle pankkiyhteystiedot IBAN-muodossa, rastittaa lakkopäivät, vakuuttaa tiedot oikeiksi ja tallentaa tiedot. Tämän jälkeen hakemus siirtyy jäsenyhdistyksen tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi, ja sieltä edelleen maksatukseen. Avustuksia maksetaan keskimäärin kerran viikossa.

Avustus on 160 euroa lakkopäivältä. Avustuksesta on veronalaista tuloa 16 euroa ylittävä osa. Vero pidätetään verohallinnon ohjeiden mukaisesti, verokorttia ei tarvitse lähettää liittoon. Avustuksen saamiseksi jäsenen tulee olla liittynyt liittoon ennen lakon alkamista ja maksaa jäsenmaksut sääntöjen mukaisesti.

Muiden SAK:laisten liittojen jäsenet hakevat lakkoavustusta JHL:n verkkosivujen hakulomakkeen kautta. Linkki lomakkeelle tulee näkyville liiton verkkosivuille 25.3.. JHL maksaa muiden SAK:laisten liittojen jäsenille saman lakkoavustuksen 160 euroa kuin muillekin lakkolaisille.

Työtaistelut ja lakot

Kunta-alan JHL:läinen, toimi näin ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana

Ammattiliitto JHL on julistanut kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa 7.3.2022 klo 00.01. Toimenpiteellä vauhditetaan keskeytyneitä kunta-alan työehtosopimusneuvotteluja. Katso tästä toimintaohjeet.

Kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 7.3.2022 klo 00.01 ja päättyy sunnuntaina 13.3.2022 klo 23.59.

Ylityökiellon voimassaoloaikana tehdään vain normaalia työaikaa.

Vuoronvaihtokiellon aikana noudatetaan vahvistettua työvuoroluetteloa.

JHL:n jäsenet voivat tehdä ylitöitä ja vaihtaa vuoroja sunnuntaihin 6.3. klo 23.59 saakka, mutta ei enää sen jälkeen.

Keitä kiellot koskevat

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee sinua JHL:n jäsen, mikäli työskentelet jollakin seuraavista sopimusaloista:

 • kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
 • kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
 • kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
 • kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
 • sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE

Keitä kielto ei koske

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske kunta-alan sopimusten viranhaltijoita.

Lisäksi kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Kiellon piirissä oleva, toimi näin

 • Älä tee ylitöitä tai kerrytä liukumia ylityökiellon aikana.
 • Älä tee päivystystä tai matkusta, mikäli  päivystyksen aikana työn tekeminen tai työajan ulkopuolella tapahtuva matkustus muodostuu ylityöksi.
 • Vuoronvaihtokiellon aikana noudata vahvistettua työvuoroluetteloa. Vuoronvaihtokielto koskee työnantajan esittämää vuoronvaihtoa. Vaihtoja voit tehdä, jos olet jo vakiintuneen käytännön mukaan voinut tehdä niin työkaverisi kanssa.

Katso yleisohjeet ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta 

Katso myös usein kysytyistä työelämän kysymyksistä ylityö- ja vuoronvaihtoon liittyvät kysymykset ja vastaukset: jhl.fi/ukk-tyotaistelut

Päivitä jäsentietosi

Tarkista omaJHL:ssä, että jäsentietojen henkilötiedoissa puhelinnumerosi ja sähköpostisi ovat oikein ja että työnantaja- ja työpaikkatiedot ovat ajan tasalla. Huomautathan myös työkavereitasi jäsentietojen päivittämisestä!

Kysyttävää?

Ole ensisijaisesti yhteydessä omaan luottamusmieheesi tai aluetoimistoosi.

Katso usein kysytyistä työelämän kysymyksistä ylityö- ja vuoronvaihtoon liittyvät kysymykset ja vastaukset: jhl.fi/ukk-tyotaistelut

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvissä asioissa voit soittaa numeroon 010 77 03 311 seuraavasti:

 • 2.-4.3. klo 14 – 19
 • 6.3. klo 12 – 16
 • 7.3. – 11.3. klo 9 – 15

Lisäksi voit tarvittaessa ottaa yhteyttä päivystysaikoina numeroihin:

Voit myös laittaa viestin osoitteeseen . Kysymyksiin vastataan pääsääntöisesti päivystysaikojen puitteissa.

Katso  2.3. julkaistu tiedote vuoronvaihto- ja ylityökiellon julistamisesta

JHL:n Jyväskylän kaupungin alakohtaiset luottamusmiesvaalit jäljelle olevalle toimikaudelle 2022-2023

JHL:n Jyväskylän kaupungin alakohtaiset luottamusmiesvaalit jäljelle olevalle toimikaudelle 2022-2023

Järjestetään JHL:n Jyväskylän kaupungin alakohtaisten luottamusmiesten vaalit jäljelle olevalle toimikaudelle 2022-2023. Alakohtaiset luottamusmiehet valitaan seuraaville alueille:

Toimialue 1: Konsernihallinto, Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, Liikelaitokset (Kylän Kattaus, Keski-Suomen pelastuslaitos, Tilapalvelut) ja Kaupunkirakenne;

Liikuntapalvelut, luottamusmies

Toimialue 3: Sivistystoimi (lukuun ottamatta kulttuuri- ja liikuntapalveluja);

Varhaiskasvatus, luottamusmies

Koulunkäynninohjaajat, luottamusmies

Ehdokkaaksi asettautuminen tapahtuu vaalitilaisuudessa. Ehdokkaaksi asettaminen vaatii ehdokkaan suostumuksen. Jos ehdokas ei ole läsnä vaalitilaisuudessa, tulee suostumus olla kirjallisena. Kirjallinen suostumus on toimitettava 16.3.2022 klo 15.00 mennessä vaalitoimikunnalle osoitettuna JHL103:n toimistoon Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä.

Ilmoituksesta ja suostumuksesta tulee selvästi käydä ilmi mille toimialueelle ja mihin luottamusmiestehtävään henkilö asettuu ja asetetaan ehdolle. Lisäksi ilmoituksesta tulee käydä selville ehdokkaan henkilötunnus ja arvo tai ammatti.

Mikäli toimialueen alakohtaisen luottamusmiehen vaaleissa ehdokkaita asetetaan useampia kuin on valittavia, silloin vaalit toimitetaan uurnavaalina vaalitilaisuudessa. Äänestysaika on 16.3.2022 klo 17.15 Liikuntapalvelut, klo 17.45koulunkäynnin ohjaajat ja klo 18.15 varhaiskasvatus.

Ehdokkaat asetetaan luottamusmiehen vaaliin.

Vaalitilaisuudet järjestetään keskiviikkona 16.3.2022, Kalevankatu 4, 4.kerros, Järjestöjen talo huoneisto 34.

klo 17.15Liikuntapalvelut

klo 17.45Koulunkäynninohjaajat

klo 18.15Varhaiskasvatus

Vaalitoimikunta asettaa vaalin tuloksen nähtäville 17.3.-24.3.2022 väliseksi ajaksi oikaisuvaatimusohjeineen JHL:n pääluottamusmiesten toimiston ilmoitustaululle Kalevankatu 4, Järjestöjen talon 4.kerros. Kirjallinen oikaisuvaatimus vaaleja kohtaan on toimitettava 24.3.2022 klo 15.00 mennessä vaalitoimikunnalle osoitettuna JHL103:n toimistoon Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä.

Vaalitoimikunta vahvistaa vaalien tuloksen pöytäkirjalla käsiteltyään mahdolliset oikaisuvaatimukset 24.3.2022. klo 16.00.