Jyväskylän kaupungin JHL:n luottamusmiesvaalit

Ehdokasasettelu JHL:n pääluottamusmiesten ja varapääluottamusmiehen (päätoiminen) vaaleihin käynnistyy 16.1.2023

Jyväskylän kaupungin JHL:n pääluottamusmiesten ja varapääluottamusmiehen (päätoiminen) vaalit toimikaudelle 2023-2025

Vaalikelpoisia pääluottamusmiesten ja päätoimisen varapääluottamusmiehen vaaleissa ovat JHL:n jäsenet, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa Jyväskylän kaupungilla ja sen liikelaitoksilla 16.1.2023. Ehdolle asetettavan henkilön on oltava siltä toimialueelta, jonka jäseniä luottamusmies edustaa.

Ehdokkaita voivat asettaa JHL:n yhdistysten kyseisen toimialueen jäsenet, joille luottamusmiestä valitaan. Ehdokkaat asetetaan toimialueiden pääluottamusmiesten ja päätoimisen varapääluottamusmiehen vaaleihin seuraavasti:

1) Toimialue 1 KVTES: Kylän kattaus ja varhaiskasvatus varapääluottamusmiehen (päätoiminen) vaaliin
2) Toimialue 2 KVTES ja TS: Perusopetus, nuorisopalvelut, konsernihallinto, elinkeino- ja työllisyysyksikkö, tilapalvelu ja kulttuuri- ja liikuntapalvelut päätoimisen pääluottamusmiehen vaaliin
3) Toimialue 3 TTES, TS, KVTES: Tuntipalkkaiset, kaupunkirakenne 1pv/vko pääluottamusmiehen vaaliin

Ehdokasasettelu suoritetaan 16.1-23.1.2023 välisenä aikana.Ehdokasasettelu on tehtävä kirjallisesti vaalitoimikunnalle 23.1.2023 klo 15 mennessä, ja sen ohessa on toimitettava ehdokkaan kirjallinen suostumus.

Ilmoitus ehdokasasettelusta on toimitettava vaalitoimikunnalle osoitettuna JHL:n 103:n toimistoon (Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä). Ilmoituksesta ja suostumuksesta tulee selvästi käydä ilmi mille toimialueelle ja mihin luottamusmiestehtävään henkilö asettuu ja asetetaan ehdolle. Lisäksi ilmoituksesta tulee käydä selville ehdokkaan henkilötunnus ja arvo tai ammatti.

Mikäli toimialueen luottamusmiesvaaleissa ehdokkaita asetetaan useampia kuin on valittavia, silloin vaalit toimitetaan sähköisenä vaalina. Sähköisen vaalin äänestysaika on 6.2.-10.2.2023. Vaalikelpoisten jäsenten pitää äänestää sähköisesti viimeistään 10.2.2023 siten, että se on vaalitoimikunnalla 10.2.2023 klo 12:00 mennessä. Vaalikelpoiset jäsenet saavat sähköisen vaalimateriaalin 6.2.2023 mennessä. Mikäli äänioikeutettu ei ole saanut vaalimateriaalia em. ajankohtaan mennessä, voi hän pyytää sitä vaalitoimikunnalta viimeistään 7.2.2023.

Vaalitoimikunta toteaa vaalin tuloksen 10.2.2023.

Toimialueiden pääluottamusmiesten ja varapääluottamusmiehen (päätoiminen) valintaan äänioikeuson vaalikelpoisilla jäsenillä, jotka työskentelevät sillä toimialueella, johon luottamusmies valitaan.

Vaaliohjesääntö ja ehdokasasettelun ilmoitus on nähtävillä JHL:n pääluottamusmiesten toimiston (Kalevankatu 4, 4 krs) ilmoitustaululla, josta ehdokasasettelun lomakkeita on myös saatavilla.

Lisätietoja ehdokasasettelusta ja vaaleista saa myös vaalitoimikunnan jäseniltä

puheenjohtaja Jaana Valkonen-Hård p. 050 342 4506,

sihteeri Tanja Laurila p. 050 569 0239,

jäsen Kimmo Ahonen p. 044 300 0883,

jäsen Janne Savolainen p. 050 910 5393,

Ehdokasasettelukaavake:

https://www.dropbox.com/s/lpkbbk0e5p6zpiz/JHL_vaalit_ehdokasasettelu_2023.docx?dl=0