JHL Kuntaremontti 2021–2025

Kuntaremontti 2021–2025

Kunnat ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka. JHL:n kuntaremontti tarjoaa kuntavaaleissa valittaville päättäjille keinot, joilla kunnat laitetaan entistäkin parempaan kuntoon.

Pohjoismaat ovat maailman moderneimpia yhteiskuntia. Pohjoismaisen mallin tunnusmerkki on vahvat julkiset palvelut, jotka tukevat erityisesti naisia ja heikoimmassa asemassa olevia.

Suomen perustuslain mukaan maamme jakaantuu kuntiin, joissa valtaa käyttävät kunnan asukkaat.

Sivistyksen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, ympäristönsuojelun ja teknisen toimen palvelut sekä monet tukipalvelutoiminnot järjestetään kunnissa myös sote-uudistuksen jälkeen.

Kuntavaaliteemat esitellään Webinaarissa 3. helmikuuta 17–19, pääset mukaan kuvaa klikkaamalla. Tilaisuus pidetään Zoomin välityksellä, tässä pikaohjeet (pdf) sovelluksen käyttöön.

Katso kaikki JHL:n teemat kuntaremonttiin 2021–2025

Kunnan elinvoima syntyy sen alueella olevista työpaikoista, hyvistä palveluista ja vireästä eteenpäin menosta. Asuinympäristö, työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet, liikenteellinen saavutettavuus sekä kaupalliset ja tapahtumapalvelut muodostavat kunnan vetovoimatekijöiden ytimen. Sitä tukevat kuntakeskustojen viihtyisyys, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, turvallisuus, uudistuvuus, ilmapiiri ja kunnan omat erityispiirteet. Yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin palvelut täydentävät kunnan palveluita.

Kunnalliset palvelut vaikuttavat keskeisesti kunnan elinvoimaan. Toimiva kunta tuottaa palvelut pääosin omana työnä. Yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin palvelut täydentävät kunnan palveluita.

Kunnallisissa palveluissa on kyse myös huoltovarmuudesta.

Kunta, joka tuottaa palvelunsa valtaosin itse, omistaa energiayhtiönsä ja vesilaitoksensa sekä tuottaa kuntalaisilleen edullisia vuokra-asuntoja, säilyttää mahdollisuuden päättää kuntalaistensa asioista myös silloin, kun olot ympärillä muuttuvat.

Tavoitteena tulee olla laajasti jäsenistään vastuuta ottava ja heitä palveleva kunta. Siihen kuuluvat lakisääteisten palveluiden lisäksi monet muutkin toiminnot, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia, itsemääräämisoikeutta ja kunnan elinvoimaa.

Kuntaremontti 2021–2025, näin se tehdään

JHL:n kuntaremontissa on neljä kokonaisuutta, joiden alla on kaikkiaan 15 teemaa.

Toimiva kunta, omat palvelut

Kunnat sivistävät ja kasvattavat

Terveyserot aisoihin

Kuntien pitää saada päästönsä kuriin

JHL tarjoaa ehdokkaiden tueksi remonttiteemat

Kevään 2021 kuntavaaleissa lähtee jälleen ehdolle iso joukko JHL:n jäseniä. JHL toivoo, että liiton jäsenet tuovat vaalityössään näkyvästi esille kuntaremontin teemat.

Tutustu kuntavaaliesitteeseen

JHL on julkaissut tammikuussa 2021 myös kuntavaaliesitteen, josta löydät Kuntaremontin työkalut tiivistettynä.