Kunta-alan uudet työ- ja virkaehtosopimukset eivät ole vielä voimassa

TIEDOTE KUNTA-ALAN JÄSENILLE

Kunta-alan uudet työ- ja virkaehtosopimukset eivät ole vielä voimassa

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista saavutettiin neuvottelutulos 8.2.2018. KT Kuntatyönantajien, KoHon ja JAU:n hallinnot ovat hyväksyneet ratkaisut. Neuvottelutuloksen mukaiset sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa perjantaina 2.3.2018.

Pääsopijajärjestöistä JUKO ei vielä ole hyväksynyt saavutettua neuvottelutulosta. Koska kaikki sopijaosapuolet eivät ole hyväksyneet neuvottelutulosta, eivät työ- ja virkaehtosopimukset ole voimassa.

Suurin osa sopimusmuutoksista tulee voimaan 1.5.2018 jälkeen. Niitä sopimusmääräyksiä, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2018, ei vielä noudateta. Näin ollen tilapäisiin hoitovapaisiin, palkalliseen isyysvapaaseen tai eläketapahtumaan johtavaan sairauteen liittyvät oikeudet määräytyvät tässä vaiheessa vanhan KVTES 2017:n määräysten mukaisesti.

KT Kuntatyönantajat on ohjeistanut kuntia ja kuntayhtymiä tilapäisen hoitovapaan osalta seuraavasti: ”Jos työntekijä tai viranhaltija nyt hakee esimerkiksi tilapäistä hoitovapaata alle 12-vuotiaan lapsen hoitamiseksi, hänelle ilmoitetaan, että sopimusmääräys ei ole vielä voimassa ja hänen tulee hakea esimerkiksi palkatonta vapaata taikka vuosilomaa.”

Oikeus saada taannehtivasti työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia etuja ratkaistaan myöhemmin. Pääluottamusmiehet keräävät sopimusten voimaantulon viivästymisen takia saamatta jääneiden virka- ja työehtosopimuksiin perustuvien oikeuksien menetykset. Nämä riita-asiat käsitellään normaalin paikalisen menettelytavan mukaisesti heti, kun sopimukset on kaikkein osapuolien toimesta hyväksytty.

On syytä ottaa huomioon, että työntekijän/viranhaltijan pitää pystyä jälkikäteen osoittamaan, että esimerkiksi yli 10 vuotiaan mutta alle 12-vuotiaan lapsen sairaustuessa kyse on ollut äkillisesti sairastuneen lapsen tilapäisestä hoitovapaasta, jotta vapaa voidaan taannehtivasti muuttaa. Varminten tämä toteutuu, kun pyytää työnantajalta kirjallisen vastauksen, miksi hoitovapaa evätään ja huolehtii työpaikan ohjeistuksen mukaiset todistukset lapsen sairaudesta.

Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus on voimassa

Uutta Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta (TTES) noudatetaan edellä poiketen 1.2.2018 alkaen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *