Pääluottamusmiesten yhteystiedot

Kati Kytömaa

Päätoiminen luottamusmies KVTES

Vastuualueet: Sivistys: Varhaiskasvatus, nuorisopalvelut, koulunkäynninohjaajat

Puh                 050 440 4014 / 014 266 8525

Sähköposti                     

 

Hannu Tuderus

Pääluottamusmies KVTES

Vastuualueet: Perusturva: Sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali – ja terveyspalvelut, avoterveydenhuolto, terveyskeskussairaalat

Puh                                    040 829 0650

Sähköposti                       

Joni Leppänen

Pääluottamusmies KVTES

Vastuualueet: Konsernihallinto: päätöksenteon tuki ja kehittäminen, henkilöstöpalvelut, talous – ja tietohallinto, elinkeino ja työllisyys

Sivistys: kulttuuri – ja liikuntapalvelut. Liikelaitokset: K – S pelastuslaitos, Tilapalvelu, Kylän Kattaus

Puh                                    040 584 7346

Sähköposti