Toimintasuunnitelma 2019

JYVÄSKYLÄN JHL 616 ry. Palvelee Jyväskylän kaupunkiorganisaatiossa, Jyväskylän kaupungin yhtiöissä ja liikelaitoksissa sekä Jyväskylän seurakunnassa työskenteleviä jäseniään. Jäsenmäärä 15.10.2018 on 1045.

Järjestötoiminta

Tapahtuma/tehtäväTavoite Kuka järjestää?Milloin?Arviointi
Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä ja työpaikoistaSaadaan ennakkotietoa tulevaisuuden suunnitteluun mahdollista yhdistysrakennetta ja sotea varten.

varaudutaan mahdollisiin työtaistelutoimenpiteisiin
Hallituksen jäsenet
Tammikuusta alkaen
Maakuntavaalit 2019Yhteiskuntavaikuttaminen
Ehdokkaana olevien jäsenten tukeminen
Hallituksen jäsenet
Koulutiedotuksen aktivoiminen
potentiaalisten opiskelijajäsenten kiinnittyminen yhdistykseen 616Hallituksesta erikseen nimetyt jäsenetsuunnitelma helmikuussa, koulutiedottaminen huhti-joulukuussa.
Jäsenhankinta ja jäsenkiinnittyminen- Hankkia 50 jäsentä lisää
- Järjestöllisen vahvuuden lisääminen
- Työpaikkakäynnit
- Muistetaan ammattiin valmistuvia opiskelijajäseniä
-jäsenten muistamiset
-jäsenkartoitus
Hallituksen jäsenet ja luottamusmiehetHelmi-Joulukuu
Järjestöllisten valmiuksien nostaminenTyötaisteluvastaavan tehtävien määrittely, yhteyshenkilöverkoston rakentaminen.Hallituksen jäsenet
Koko vuosi
Yhdistyksen järjestämät jäsentapahtumat ja matkatYhteisöllisyys, mukavaa yhdessäoloa, yhdistys ja ammattiliitto tutuksi jäsenille. Huomioidaan eri kohderyhmät.
Vapaa-ajanjaos ja hallitus
koko vuosi. kts. tapahtumat kalenterista

Edunvalvonta

Tapahtuma/tehtäväTavoiteKuka Järjestää?Milloin?Arviointi
Maakuntarakenne ja soteuudistuksen huomioiminenHenkilöstön edustus työryhmiin mukaan yhteistyössä aluetoimiston ja muiden järjestöjen kanssa.Luottamusmiehet yhdessä aluetoimiston kanssaTammikuusta alkaen niin kauan kun työryhmiä muodostuu
Tulevaisuuden yhdistysrakenteen pohtiminen ja mahdolliset toimenpiteet.Maakunnan myötä tuleviin muutoksiin valmistautuminen.PJ. ja luottamusmiehet yhdessä aluepäällikön kanssa.Tammikuusta alkaen
Vaikuttamisen lisääminenPoliittisiin päättäjiin vaikuttaminen ajankohtaisissa asioissa.Hallituksen jäsenet ja luottamusmiehetKoko vuosi
Edunvalvonta näkyvämmäksi; päätoimisten luottamusmiesten aktiivisempi näkyvyys.Paikallisen edunvalvonnan näkyvyyden ja tiedottamisen lisääminen.LuottamusmiehetSomessa kuukausittain, Kytevässä helmi- ja syyskuussa.
Yhdistyksen/yhdistyksien luottamusmiestapaamiset
Vertaistuki, osaamisen sekä yhteisen linjan vahvistaminen.Luottamusmies kutsuuKevät 2019
Perusturvaan luottamusmies

Koulutus

Tapahtuma/tehtäväTavoite Kuka järjestää?Milloin?Arviointi
Alueellisten ja valtakunnallisten JHL koulutusten ajantasainen mainostaminenJäsenten aktivointi ja kannustaminen
Hallitus ja luottamusmiehetKoko ajan
Yhdistysten 616 ja 103 yhteiset ammattialaillat jäsenilleAjankohtaisen tiedon välittäminen ja jäsenten kohtaaminenLuottamusmiehet yhteistyössä hallitusten jäsenten kanssaAmmattialakohtaisesti tarpeen mukaan
Hallituksen koulutuksetAjankohtaisen tiedon lisääminenOpintosihteeri yhdessä hallituksen kanssaKevät tai syksy
jäsenistön koulutustarpeiden ja jäsentapahtuma toiveiden kartoitus. Jäsentapahtumien/koulutusten järjestäminen kaikki kohderyhmät huomioon ottaen.Jäsenten kuuleminen ja yhdistystoimintaan mukaan aktivoiminenSomevastaavat, Jatkoissa mukana opintosihteeri, vapaa-ajanjaos ja hallitusKartoitus keväällä 2019

Tiedotus

Tapahtuma/tehtäväTavoiteKuka Järjestää?Milloin?Arviointi
Maakuntavaalit
- Yhdistyksen omaan tiedotuslehteen juttuja ehdokkaista, yhdistyksestä ja/tai jäsenten ammateista
- Jaetaan mainoksia työpaikoilla.
Hallituksen jäsenet sekä some viestinnästä vastaavat.Alkuvuosi 2019
Jäsenlehti /viestit-Jäsenten tavoittaminen
-yhdistystoiminnan aktiivinen esiintuloa
Hallitus, jäsenasianhoitaja, vapaa-ajanjaos, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetutjäsenlehti helmi- ja syyskuussa, viestintä somekanavissa säännöllisen aktiivisesti
Tiedotuskanavat kuntoon (ilmoitustaulut ja jäsenten sähköpostiosoitteet)
Näkyvyyden parantaminen/tiedottaminenLuottamusmiehet,
some vastaavat, hallituksen jäsenet
Koko vuosi
Liiton esitteiden ja oppaiden esille tuominen työpaikoillaTiedottamisen kohdentaminen oikealle ammattiryhmälle/jäsenilleLuottamusmiehet,
hallitus
Koko vuosi
Lehtikirjoitukset (yhteiskuntavaikuttaminen), blogikirjoitukset.-Yhdistyksen toiminta näkyväksi työyhteisössä/kunnassa/alueella.
-Yhteiskuntavaikuttaminen
Luottamusmiehet, hallituksen jäsenetKoko vuosi
Lisätään luottamusmieslähtöistä edunvalvonnan ajankohtaista tiedottamista jäsenten suuntaan. Luodaan tiedottamiselle yhteiset pelisäännöt työnantajan kanssa.Jäseniä koskevan ammattialakohtaisen tiedon aktiivisempi levittäminen ja kerääminen.Päätoimiset luottamusmiehetHuhtikuuhun mennessä pelisäännöt.
Tiedottamisen osalta koko vuosi.

Tapahtumakalenteri

2019TapahtumaPaikkaAika
TammikuuHallituksen kokous
HelmikuuHallituksen kokous
MaaliskuuEduskunta/maakuntavaalien vaalitilaisuus
Yhdistyksen talvipäivä perheille ja pilkkikilpailut
Hallituksen kokous
Paikka avoin

Könkkölän ranta


23.3
HuhtikuuKevätkokous
Hallituksen kokous
Kansalaistoiminnankeskus Matara
17.4
ToukokuuHallituksen koulutus ja kokous + vaalianalyysit
Matara
KesäkuuPerhematka Särkänniemeen.
Hallituksen kokous
Nokkakiven huvipuistolippuja jäsenille
Puuhapuisto Veijariin lippuja.
Tampere8.6
HeinäkuuLOMALOMALOMA
ElokuuHallituksen kokous
Pärnun reissu.
Pärnun reissu: 22-25.8
SyyskuuHallituksen kokous
Luottamusmies vaalitoimikunnan valinta ja luottamusmies ehdokasasettelu 23-27.9.2019
LokakuuHallituksen kokous
Yhdistyksen syyskokous
Hallituksen koulutus
Valitaan toimihenkilöt ja tehdään toimintasuunnitelma/talousarvio.
paikka avoin
Matara
aika avoin
aika avoin
MarraskuuHallituksen kokous
Yhdistyksen pikkujoulut
paikka avoin
Tallinnan risteily
JoulukuuHallituksen kokouspaikka avoin