Yhdistyksen toimihenkilöt ja JHL:n luottamusmiehet

Yhdistyksen 616 toimihenkilöt vuodelle 2020-2021

Puheenjohtaja:           Kimmo Ahonen        puh. 050 330 3944     

Varapuheenjohtaja:   Mika Pollari               puh. 050 3004 689     

Sihteeri:                        Sami Haapakoski     puh. 040 1239120      

Jäsenasiainhoitaja:     Kati Kytömaa             puh. 045 234 4298    

Taloudenhoitaja:         Jari Huupponen       puh. 040 5107608     

 

Hallituksen kokoonpano on nähtävillä omalta sivultaan kohdasta ‘Hallitus

 

JHL:N LUOTTAMUSMIEHET KAUDELLE 2020-2023

Päätoiminen luottamusmies KVTES

Sivistys: Varhaiskasvatus, nuorisopalvelut, koulunkäynninohjaajat

Kati Kytömaa

Puh                                  050 440 4014 / 014 266 8525

Sähköposti                    

 

Pääluottamusmies KVTES

Perusturva: Sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali – ja terveyspalvelut, avoterveydenhuolto, terveyskeskussairaalat

Hannu Tuderus

Puh                                    040 829 0650

Sähköposti                       

 

Pääluottamusmies

Konsernihallinto: päätöksenteon tuki ja kehittäminen, henkilöstöpalvelut, talous – ja tietohallinto, elinkeino ja työllisyys

SIvistys: kulttuuri – ja liikuntapalvelut. Liikelaitokset: K – S pelastuslaitos, Tilapalvelu, Kylän Kattaus

Joni Leppänen

Puh                                   040 584 7346

Sähköposti                      

 

JHL:N ALAKOHTAISET LUOTTAMUSMIEHET KAUDELLE 2020-2023

 

VARHAISKASVATUS JA PERHEPÄIVÄHOITO

Luottamusmies                 Jaana Valkonen-Hård

Puh                                     050 445 1800

Sähköposti                         

 

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT JA KOULUSIHTEERIT

Luottamusmies                Kaisu Riikonen

Puh                                     040 779 0248

Sähköposti                        

 

LIIKUNTA

Luottamusmies                Janne Savolainen

Puh                                     0400 712 085

Sähköposti                        

 

KYLÄN KATTAUS

Luottamusmies                Päivi Ripatti

Puh                                     014 266 8309

Sähköposti                        

 

KAUPUNKIRANKETEEN (Tunti TES) henkilöstö

Luottamusmies                Kimmo Ahonen

Puh                                     050 330 3944

Sähköposti:                      

 

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS

Luottamusmies               Markku Kytömäki

Puh                                    0400 409 661

Sähköposti                      

 

SOVATEK-SÄÄTIÖ 

Luottamusmies             Harri Valli

Puh                                  050 576 6215

Sähköposti                    

 

JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Luottamusmies             Jani Piik

Puh                                 050 358 8263

Sähköposti                    

 

Varaluottamusmies     Seppo Ahonen

Puh                                 040 518 5352

Sähköposti                    

 

 

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA

Luottamusmies          Ari Pekka Nieminen

Puh                               044 774 1205

Sähköposti                  

 

Varaluottamusmies   Eeva Lindberg

Puh                               050 408 8852

Sähköposti                  

 

JYVÄSKYLÄN KATULÄHETYS

Luottamusmies           Teemu Toivanen

Puh                                040 779 0490

Sähköposti                  

 

MONETRA KESKI-SUOMI OY

Luottamusmies           Hanna Laitinen

Puh                                050 410 5429

Sähköposti                  

 

Varaluottamusmies      Niina Ristikangas

Puh                                  050 311 8090

Sähköposti