Toimintasuunnitelma 2019

JYVÄSKYLÄN JHL 616 ry.Palvelee Jyväskylän kaupunkiorganisaatiossa, Jyväskylän kaupungin yhtiöissä ja liikelaitoksissa sekä Jyväskylän seurakunnassa työskenteleviä jäseniään. Jäsenmäärä 15.10.2018 on 1045.  Muutos -58 jäsentä.

Järjestötoiminta

Tapahtuma/tehtäväTavoite VastuuhenkilötMissä ja milloin?Varattu SummaArviointi (jatkuvaa)
JäsenhankintaVähintään poistuvan jäsenmäärän verran uusia jäseniä. Oppilaitostoiminta ja järjestäminenYhdistyksen hallitus.
Luottamusmiehet.
työpaikat, oppilaitokset ja työ on jatkuvaa.
Erityishuomio jäsenhankinnan tehoviikot 44-45.
1500€Jokaisessa hallituksen kuukausittaisessa kokouksessa katsotaan uudet jäsenet.
Heinäkuu lomakuukausi.
Järjestöllisen voiman ylläpitäminen ja vahvistaminenTyöpaikka kartoitukset ja yhteyshenkilöiden kontaktointi. Työpaikkakäynnit.Yhdistyksen hallitus. Luottamusmiehet.Vuoden 2023 aikanaMainittu yllä koko järjestötoiminnan budjetti.Hallitus. Vähintään 2 kertaa vuodessa. (toukokuu ja marraskuu)
Yhdistyksen toiminnan kehittäminen ja työpaikkatason toiminnan lisääminenYhdistyksen koulutukset ja ammattialoille koulutuksia.Yhdistyksen hallitus. Koulutussihteeri. Luottamusmiehet.Paikka ja aikataulu usein JHL:n koulutusoppaan mukaan.Koulutukseen budjettia 3250 €Hallitus kuukausittaisessa kokouksessa. Erityisesti tammikuussa hallituksen koulutussuunnitelma.
Ammattialatoiminnan tehostaminenValtakunnallisen ammattialatoiminnan markkinoiminen. Paikallinen ammattialatoiminta.Yhdistyksen hallitusPaikallisesti ja useamman kerran vuodessa.Mainittu yllä järjestötoiminnan budjetti.Hallitus kaksi kertaa vuodessa.

Edunvalvonta

Tapahtuma/tehtäväTavoiteVastuuhenkilötMissä ja milloin?Varattu summa Arviointi (jatkuvaa)
Edunvalvontaketjun tunnetuksi tekeminen ja vahvistaminen Ammattialatoiminnassa, oppilaitostoiminnassa, somekanavissa, työpaikoilla ja koulutuksissa.Yhdistyksen hallitusToiminta jatkuvaaMainittu yllä koko järjestötoiminnan budjetti.Hallitus. Luottamusmiehet.
Työnantajaorganisaatioissa tapahtuvien muutosten tunnistaminen ja niiden vaikutukset työehtoihinLautakuntien, kunnan hallituksen ja valtuuston, sekä työpaikkatason esityslistojen ja pöytäkirjojen seuraaminen.
Tarvittaessa kontaktointi.
Yhdistyksen hallitus.Toiminta jatkuvaaMainittu yllä koko järjestötoiminnan budjetti. Luottamusmiehet ja yhdistyksen hallitus.

Koulutus

Tapahtuma/tehtäväTavoite VastuuhenkilötMissä ja milloin?Varattu SummaArviointi (jatkuvaa)
Yhdistyksen toiminnan kehittäminen ja toimijoiden osaamisen kehittäminen.Yhdistyksen koulutukset ja ay-aktiivien kouluttautuminen.Yhdistyksen hallitus. Koulutussihteeri.Paikka ja aikataulu usein JHL:n koulutusoppaan mukaan tai yhdistyksen oma koulutus.Koulutukseen budjettia 3250 €Hallitus kuukausittaisessa kokouksessa. Erityisesti tammikuussa hallituksen koulutussuunnitelma.
Jäsenistön aktivoiminen koulutuksiin ja heidän osaamisensa kehittäminen.Ammattialakoulutusta. Yhdistysten ja liiton tarjoaman koulutuksen markkinointi.Yhdistyksen hallitus Paikka ja aikataulu selviää vuoden kuluessa.Koulutukseen budjettia 3250 €Hallitus kuukausittaisessa kokouksessa. Erityisesti tammikuussa hallituksen koulutussuunnitelma.

Tiedotus

Tapahtuma/tehtäväTavoiteVastuuhenkilötMissä ja milloin?Varattu summaArviointi (jatkuvaa)
Säännöllinen jäsenviestintä ajantasaisiin jäsentietoihin (jäsenten jäsentietojen päivitys), Sähköpostia laitetaan tarpeen mukaan. Somekanavat käytössä aktiivisesti. Työpaikkojen yhteyshenkilöiden kartoitus.Yhdistyksen hallitusJäsentiedot päivitetään 1.5.2023 mennessäTiedotuksen budjetti 1500€Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen nettisivujen ja muiden viestintävälineiden käyttö (nettisivujen päivitys, mahdollisten muiden viestintävälineiden haltuunotto)Sähköpostia laitetaan tarpeen mukaan. Somekanavat käytössä aktiivisesti. Nettisivujen päivittäminen säännöllisesti.
Opastetaan somekanavien käyttöön.
Yhdistyksen hallitus. Tiedottaja.Jatkuvaa toimintaaTiedotuksen budjetti
1500 €
Tiedottaja
Yhdistyksen hallitus

Tapahtumakalenteri

Tapahtuma/tehtäväTavoiteVastuuhenkilötMissä ja milloin?Varattu summaArviointi (jatkuvaa)
Toteutetaan päättäjätapaamisia tai muita aluetoimistojen, alueryhmien ja JHL yhdistyksien sopivaksi katsomia toimintoja. Hyödynnetään alueryhmän, edustajiston ja hallituksen vaikuttamismahdollisuuksia.

Tavataan tarvittaessa kunnallisia päättäjiä.
Yhdistyksen hallitus. Aktiivit.
Luottamusmiehet
Tarvittaessa.1500€Yhdistyksen hallitus
Eduskuntavaalit (2.4.2023) valmistautuminen, äänestysaktiivisuutta kohottavat toimet työpaikoilla, äänestämisen merkitys/tärkeys ja yhdistyksen mahdolliset tukitoimet.Osallistutaan SAK:n ja Liiton kampanjoiden markkinointiin eduskuntavaalien puolesta.

Kerrotaan jäsenillemme yksinkertaistettuna äänestämisen tärkeydestä.

Lisätään tiedottamista eduskuntavaalien osalta yhdistyksen somekanavissa.
Yhdistyksen hallitus. Aktiivit.
Tiedottaja.
Ainakin 2.4.23 asti.Yllä oleva yhteiskuntavaikuttamisen budjetti.
Yhdistyksen hallitus